Haziran 2015

Monthly Archives

  • Türkiye ‘Fiziksel Aktivite Liderleri’ni Arıyor!

    Fiziksel aktivitenin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürüten derneğimiz, aile hekimlerini daha hareketli bir Türkiye için öncü olmaya davet ediyor. Fiziksel aktivitenin daha sağlıklı bir yaşam için en önemli adımlardan biri olduğuna ve bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi açısından taşıdığı öneme ilişkin farkındalığın artırılması ve fiziksel aktivitenin tedavinin bir parçası olarak benimsenmesi konusunda liderlik rolünü üstlenecek […]