Kaynaklar

  • Fiziksel Aktivite Rehberi

  • Physical Activity Guidelines For Turkey

  • Çocuk ve Ergenlerde Fiziksel Aktivite

  • Yetişkinlerde Fiziksel Aktivite

  • Yaşlılarda Fiziksel Aktivite

  • Engellilerde Fiziksel Aktivite