Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği

DernekLogotype_100pxTürkiye’de daha sağlıklı bir toplum ve yaşam hedefiyle 2013 yılında kurulmuştur. Toplumun sağlık sorunlarının belirlenmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin verimliliğinin sağlanması, sağlığı olumsuz yönde etkileyen etkenlerin ortadan kaldırılması için projeler üretmekte ve yürütmekte, araştırmalar yapmakta ve etkinlikler düzenlemektedir.

Derneğin faaliyet alanları içerisinde; toplumun öncelikli sağlık sorunlarının belirlenmesi için araştırmalar yapmak ve başka kişi, kurum ya da kuruluş tarafından yürütülen araştırma faaliyetlerini desteklemek, koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve yürütmek, toplumun sağlık bilgi düzeyini artırmak için eğitim programları düzenlemek, sağlık politikalarının oluşumunda toplum ihtiyaçlarının gözetilmesi için aktif rol almak ve karar vericilere destek olmak, toplumun her kesiminin hareketli bir hayat sürmelerini sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütmek, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla, ulusal ve lokal kampanyalar yürütmek, kronik hastalıkların etkin yönetilmesini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla sağlık enformasyonu projeleri tasarlamak ve uygulamak yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.brparamonov.xyzсоздание и продвижение сайта цены спб